Penganjuran Program CHIPTA iaitu CHallenge on Innovation and Problem solving through Technology Advancement bertujuan untuk mengajak masyarakat cakna merekacipta pelbagai penyelesaian yang berinovasi dan kreatif dengan menggunakan teknologi terkini berasaskan
Aplikasi Mudah Alih, Analitis Data Raya dan Kecerdasan Buatan.

PENGUMUMAN PEMENANG CHIPTA 2021

Terima kasih atas semua sokongan dan tahniah kepada semua pemenang
 • KATEGORI SEKTOR AWAM

 • 1. Pharmacoders

  (Aplikasi Health Traveler 2021)

 • 2. Tech Tapir

  (Aplikasi JomBantu)

 • 3. KITHA

  (Aplikasi C-HAT (Centralized Hospital Ampang Treats))

 • 4. I. R. D.

  (Aplikasi HOMEWORK)

 • 5. Executioners

  (Aplikasi Salary Barometer)

 • 6. Cloudesky

  (Aplikasi Electronic Dental Consent)

 • 7. Medical Education and Research Development Unit (MERDU)

  (Aplikasi Student's System Information Center (SIC))

 • 8. iKastam

  (Aplikasi ezEKSA)

 • 9. Kinabalu Data Herder (KDH)

  (Aplikasi WeCare)

 • 10. DG's

  (Aplikasi MySignal)

 • 11. RekaVR!

  (Aplikasi JomKelasVR!)

 • KATEGORI ORANG AWAM/INDUSTRI
 • 1.Appkan Team

  (Aplikasi Sistem Bersepadu Ibubapa dan Sekolah - SiBIS)

 • 2. Perisai

  (Aplikasi Perisai)

 • 3. The Otaku

  (Aplikasi Life Shuffler)

 • 4. Jejaka

  (Aplikasi GoGerai)

 • 5. CERTICK

  (Aplikasi Digital Certificate Platform For Every Achievers)

 • 6. DINPROJEK

  (Aplikasi LAVORO)

 • KATEGORI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI
 • 1. VarsityQuadro

  (Aplikasi Sharity Project)

 • 2. Ozone

  (Aplikasi My COVID-19 SOP)

 • 3. Alter Dime

  (Aplikasi Aplikasi Usahawan IKS dan Internet)

 • 4. Lil-trapeze

  (Aplikasi Tra-Mas 2022)

 • 5. Productivity Producers

  (Aplikasi Multi-Assist Study App (M.A.S.A.))

 • 6. Hello+@UM

  (Aplikasi Tuberculosis (TB) Infection Control Enhanced with Electronic Health Strategies)

 • 7. Perajurit Teknologi

  (Aplikasi bizBangkit)

 • 8. SanZen

  (Aplikasi MyPetisyen)

 • 9. Team Hackidz

  (Aplikasi UP AKADEMI)

 • 10. Raft Survivors

  (Aplikasi MedRent: Platform Penyewaan Peralatan Kesihatan Berasaskan)

 • KATEGORI PELAJAR SEKOLAH MENENANGAH
 • 1. AIA United

  (Aplikasi RakanCop)

 • 2. Familia

  (Aplikasi WeCare)

 • 3. ALABEST

  (Aplikasi TraveX)

 • 4. Insan's

  (Aplikasi myBARBER)

 • 5. JK

  (Aplikasi Pemantauan Bersepadu Sekolah (APSS))

 • 6. EduCurios

  (Aplikasi Socra)

 • 7. SMSS INNOVATES

  (Aplikasi The use of Piezoelectric Energy Harvester in Speedbump with Passing Vehicle to Generate Clean Electricity)

 • 8. claypot rice

  (Aplikasi V-Room)

 • 9. i-Code

  (Aplikasi iLearn)

 • 10. AW SMKPP 18(1)

  (Aplikasi BMI Operation)

CHIPTA 2021

CHallenge on Innovation and Problem solving through Technology Advancement
Satu program Hackathon anjuran Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

HASHTAGS

#chipta2021 #mampujpm

TEMA

“Catalyzing Innovation for New Norm & Better Future ”

HIGHLIGHTS

14 Jun – 19 Jul 2021

Pendaftaran Penyertaan


26 – 30 Jul 2021

Sesi Penilaian Awal


2 Ogos 2021

Pengumuman Senarai Pendek Penyertaan


2 Ogos – 1 Sept 2021

Pembangunan Inovasi / Mentoring


8 – 10 Sept 2021

Sesi Penilaian Akhir


17 November 2021

Pengumuman Pemenang


 

Kriteria Penyertaan

Kategori & Syarat Penyertaan

Penyertaan melibatkan empat (4) kategori iaitu:

 • Kategori 1 : Sektor Awam
 • Kategori 2 : Orang Awam/Industri
 • Kategori 3 : Pelajar Institusi Pengajian Tinggi
 • Kategori 4 : Pelajar Sekolah Menengah

Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada semua warganegara Malaysia secara berkumpulan di mana setiap penglibatan ahli kumpulan SEKURANG-KURANGNYA dua (2) orang dan MAKSIMA empat (4) orang sahaja.

Setiap peserta hanya boleh menyertai satu (1) kumpulan sahaja dan setiap kumpulan hanya boleh mewakili satu (1) kategori sahaja.

Pertandingan adalah secara dalam talian.

Setiap pasukan perlu memilih hanya 1 Kes Bisnes mengikut kepada Bidang Fokus yang telah disenaraikan bagi tujuan penghasilan Inovasi seperti berikut :

Bidang Fokus A - Malaysia Cakna

Memfokuskan kepada menambah baik usaha Kerajaan & Komuniti untuk membantu golongan fokus memenuhi keperluan mendesak

Kes Bisnes A01

Peningkatan penjanaan pendapatan untuk golongan fokus bagi pemantapan perniagaan

Kes Bisnes A02

Pengumpulan dan penyaluran dana untuk bantuan kepada yang memerlukan

Kes Bisnes A03

Penyediaan platform peningkatan kemahiran

Bidang Fokus B - Malaysia Sihat

Memfokuskan kepada pelaksanaan program/ penyediaan platform untuk pemantapan amalan gaya hidup sihat di kalangan masyarakat

Kes Bisnes B01

Peningkatan pengurusan/ konsultasi perkhidmatan kesihatan secara atas talian

Kes Bisnes B02

Pengukuhan dan pemantapan nilai rohani dan mental di kalangan masyarakat

Kes Bisnes B03

Pengurangan jurang sosial antara masyarakat

Bidang Fokus C - Malaysia Sejahtera

Memfokuskan kepada implementasi ICT untuk mengoptimumkan kecekapan operasi ke arah pembangunan bandar pintar dan kesejahteraan rakyat

Kes Bisnes C01

Inovasi ke arah pembangunan Smart city

Kes Bisnes C02

Kelestarian Industri Pelancongan Malaysia

Kes Bisnes C03

Pengautomasian data bersepadu untuk pemantauan dan pematuhan SOP

Bidang Fokus D - Malaysia Pintar

Memfokuskan kepada usaha melahirkan golongan berilmu melalui pendekatan jalinan kerjasama antara ibu bapa, pendidik dan institusi pengajian.

Kes Bisnes D01

Peningkatan kualiti pengajaran secara atas talian

Kes Bisnes D02

Pemantauan dan pengurusan modul tugasan pelajar oleh tenaga pengajar

Kes Bisnes D03

Kemudahan komunikasi antara ibu bapa, pendidik dan institusi pendidikan secara bersepadu

Bidang Fokus dan Kes Bisnes yang telah dipilih tidak boleh dipinda selepas tarikh tutup pendaftaran.

Pendaftaran Penyertaan

Pendaftaran penyertaan adalah secara dalam talian melalui Portal Hackathon MAMPU https://hackathon.mampu.gov.my bermula pada 14/06/2021 sehingga 19/07/2021.

Setiap penyertaan wajib mengemukakan tiga dokumen lampiran seperti berikut:

 • Business Model Canvas (BMC) iaitu satu templat pengurusan strategik untuk menentukan dan menyampaikan idea atau konsep sesuatu projek dengan cepat dan mudah [Muat turun template]
 • Cadangan Mobile App Wireframe
 • Borang maklumat set data dan perakuan penyertaan [Muat turun borang]

Hanya kumpulan yang mengemukakan ketiga-tiga dokumen akan dinilai di Sesi Penilaian Awal.

Senarai pendek kumpulan yang terpilih untuk ke Sesi Penilaian Akhir (Pembangunan Inovasi/Mentoring) akan diumumkan melalui Portal Hackathon MAMPU pada 02/08/2021 dan disusuli dengan emel pemberitahuan kepada Ketua Kumpulan.

Syarat Penghasilan Inovasi

Inovasi yang dihasilkan hendaklah dalam bentuk Aplikasi Mudah Alih.

Penggunaan set Data Terbuka daripada Portal Data Terbuka bagi pembangunan inovasi adalah MANDATORI. Set data dari sumber lain adalah digalakkan.

Inovasi hendaklah asli dan tidak terikat dengan mana-mana Harta Intelek (Intellectual Property). Panel penilai berhak menarik balik hadiah sekiranya ciptaan bukan asli.

Penghasilan inovasi perlu dibuat dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.

Pembangunan inovasi / Mentoring

Tempoh Pembangunan Inovasi adalah tiga puluh (30) hari bermula pada 02/08/2021 sehingga 01/09/2021.

Sesi Mentoring akan diadakan mengikut jadual yang akan diumumkan.

Bagi Kategori Sektor Awam, Orang Awam/Industri dan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi, kumpulan yang berjaya disenarai pendek perlu membangunkan inovasi dalam tempoh yang telah ditetapkan.

Bagi Kategori Pelajar Sekolah Menengah, kumpulan yang berjaya disenarai pendek hanya perlu menyediakan slaid pembentangan SAHAJA dalam tempoh yang telah ditetapkan.

Penyerahan Projek

Penyerahan projek hanya untuk pasukan yang LAYAK dan diumumkan dalam Senarai Pendek ke Sesi Penilaian Akhir.

Serahan projek hendaklah dihantar secara dalam talian melalui Portal Hackathon MAMPU bermula dari 23/08/2021 sehingga 01/09/2021

Serahan projek hendaklah selari dengan bidang fokus dan kes bisnes yang telah dipilih.

Serahan projek yang perlu dihantar merangkumi :

 • Slide pembentangan yang merangkumi laporan projek keseluruhan dan screenshot fungsi utama aplikasi yang telah dibangunkan (format *.pdf/*.ppt/*.pptx/*.zip/*.rar) [Muat turun templat]
 • Fail Aplikasi (format *.apk/*.ipa) (bagi Kategori Sektor Awam, Orang Awam/Industri dan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi SAHAJA)
 • Templat Set Data (format *.csv/*.xlsx/*.xls/*.json/*.zip/*.rar)

Sesi Penilaian Akhir

Sesi Penilaian Akhir akan dijalankan pada 08/09/2021 sehingga 10/09/2021.

Penilaian akan dibuat berdasarkan serahan projek yang dihantar oleh setiap kumpulan.

Kumpulan yang terpilih ke Sesi Penilaian Akhir perlu membuat pembentangan secara Video Conferencing. Kehadiran guru pembimbing bagi Kategori Pelajar Sekolah Menengah adalah DIWAJIBKAN. (Jadual Pembentangan akan dimaklumkan kemudian)

Kriteria penilaian boleh dirujuk di Portal Hackathon MAMPU.

Keputusan penilaian akhir panel juri adalah MUKTAMAD dan sebarang bantahan tidak akan dilayan.

Peluang Usaha Sama

Pemenang berpeluang berkolaborasi dengan penganjur menerusi program promosi / seminar yang dilaksanakan oleh Penganjur sebagai langkah yang kukuh dalam usaha memacu penghasilan aplikasi mudah alih yang mampan dan memberi impak peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Penganjur berhak mencadangkan inovasi yang dihasilkan oleh peserta untuk digunakan oleh mana-mana agensi Kerajaan yang difikirkan wajar.

Liabiliti

Penganjur tidak akan menanggung segala kos yang terlibat seperti kos pengangkutan, kos penginapan dan lain-lain kos.

Pasukan dikehendaki menggunakan perkakasan dan perisian ICT sendiri.

Penganjur berhak meminda syarat dan peraturan tanpa perlu memaklumkan kepada peserta terlebih dahulu.

Penganjur tidak bertanggungjawab ke atas sebarang insiden, kesesakan rangkaian internet, masalah kesihatan, kehilangan, kerosakan dan kerugian yang dialami semasa menyertai program.

Penganjur berhak membatalkan penyertaan jika terdapat pelanggaran syarat.Kriteria Penilaian

BERFUNGSI

Aplikasi mudah alih dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi spesifikasi mandatori yang ditetapkan dalam kriteria penyertaan


BERINOVASI

Aplikasi adalah berkualiti, berinovasi, interaktif, mesra pengguna dan boleh dikomersialkan dan dikembangkan pada masa akan datang


BERKESAN

Penggunaan set data berkesan yang boleh dianalisis dalam bentuk graf dan statistik dan dapat memaparkan data yang inovatif


BERMAKNA

Aplikasi yang dihasilkan adalah relevan untuk menyelesaikan masalah serta memberi faedah dan impak kepada Kerajaan dan rakyat berteraskan kepada elemen SDG


BERMUTU

Serahan projek yang berkualiti dan melengkapkan setiap elemen penerangan projek dengan jelas berasaskan kepada templat yang telah diberikan


BERWAWASAN

Jelas dan ringkas dalam membentangkan aplikasi yang telah dibangunkan dan menunjukkan semangat kerjasama berpasukanHubungi Kami

Mohd Razif Azmal bin Mohd Othman

03-88725169
razifazmal@mampu.gov.my

Adawiyah binti Md Ashar

03-88927494
adawiyah@mampu.gov.my

Nor Nasharyati binti Nasir

03-88725170
nasharyati@mampu.gov.my

Nik Nurul Fitriyah binti Nik Hassan

03-88927461
niknurulf@mampu.gov.my

Nazila binti Che Jaafar

03-88927461
nazila@mampu.gov.my