Pertandingan Hackathon sedang berlangsung dan akan berakhir dalam :

kriteria_penilaian

Apa itu Hackathon?

Hackathon Data Terbuka Malaysia 2018 merupakan satu pertandingan pembangunan produk atau aplikasi menggunakan set data yang disediakan di Portal Data Terbuka Malaysia sebagai data asas di samping menggunakan sumber-sumber data lain. Penganjuran Hackathon ini bertujuan untuk menyediakan ruang perkongsian ilmu, mempromosi produk atau inisiatif digital perkhidmatan awam dan menggalakkan penglibatan komuniti dalam membangunkan produk inovasi menggunakan Data Terbuka Malaysia. Penyertaan adalah terbuka kepada semua rakyat Malaysia dan tiada sebarang yuran penyertaan dikenakan.

Syarat penyertaan

 1. Pertandingan secara dalam talian
 2. Penyertaan terbuka kepada tiga (3) kategori iaitu:
  1. Kategori 1 : Sektor Awam
  2. Kategori 2 : Universiti dan Industri
  3. Kategori 3 : Pelajar Sekolah Menengah
 3. Penyertaan adalah percuma
 4. Penyertaan secara individu atau berkumpulan
 5. Penyertaan secara berkumpulan dihadkan kepada 5 orang sahaja setiap kumpulan.
 6. Setiap peserta hanya layak menyertai satu kategori sahaja
 7. Pendaftaran penyertaan adalah secara dalam talian melalui portal hackathon.data.gov.my
 8. Produk yang dibangunkan hendaklah dari scratch, asli dan tidak terikat dengan mana-mana Harta Intelek (Intellectual Property)
 9. Penggunaan set Data Terbuka daripada portal data.gov.my bagi pembangunan produk adalah mandatori. Set data dari sumber lain adalah digalakkan
 10. Markah bonus akan diberikan bagi produk yang memberi impak kepada kumpulan rentan (vulnerable group) iaitu wanita, orang kurang upaya (OKU), warga emas, miskin tegar, belia dan imigran
 11. Produk yang dihasilkan adalah hak milik peserta. Walau bagaimanapun, peserta dikehendaki membekalkan produk yang dibangunkan melalui hackathon ini ke dalam portal hackathon.data.gov.my. Peserta hendaklah memastikan aplikasi/produk yang dihasilkan sentiasa berfungsi
 12. Peserta dikehendaki membekalkan set data yang digunakan dalam format machine-readable kepada penganjur
 13. Peserta hendaklah hadir untuk sesi penilaian pada 25 dan 26 September 2018. Bilangan kehadiran maksimum setiap kumpulan adalah 3 orang termasuk ketua/guru pengiring. Kehadiran guru pengiring bagi Kategori Pelajar Sekolah Menengah adalah diwajibkan
 14. Peserta perlu hadir ke sesi penilaian sekurang-kurangnya satu (1) jam lebih awal dari jadual penilaian
 15. Guru pengiring bertanggungjawab menjaga keselamatan pelajar dan perlu melengkapkan akuan keselamatan semasa pendaftaran dalam talian
 1. Peserta hendaklah menyedia dan menghantar item-item berkaitan produk yang dibangunkan dan diserahkan melalui Portal Hackathon Data Terbuka yang disediakan oleh pihak penganjur. Laporan hendaklah menggunakan format yang disediakan oleh penganjur:
  1. Laporan ringkas berkaitan produk data (dalam format Powerpoint)
  2. Produk/aplikasi
  3. Set data yang digunakan (set data terbuka dan set data daripada sumber lain)
 2. Peserta dibenarkan untuk menghantar laporan, produk/aplikasi yang telah siap dibangunkan dan set data yang digunakan bermula pada 22 September 2018 sehingga 24 September 2018 jam 11.00 pagi
 3. Pembangunan produk dalam tempoh masa yang ditetapkan. Penyerahan produk yang dibuat selepas tamat tempoh tidak akan dinilai oleh panel penilai
 4. Peserta tidak dibenarkan menambah, memuat naik atau meminda laporan dan item-item yang telah dihantar setelah perakuan persetujuan dibuat melalui portal hackathon.data.gov.my
 5. Penganjur tidak akan menanggung segala kos yang terlibat seperti kos pengangkutan, kos penginapan dan lain-lain kos
 6. Peserta dikehendaki menggunakan perkakasan, cable converter dan perisian ICT sendiri
 7. Penganjur berhak meminda syarat dan peraturan tanpa perlu memaklumkan kepada peserta terlebih dahulu
 8. Penganjur berhak membatalkan penyertaan jika terdapat pelanggaran syarat
 9. Penganjur berhak untuk menyenarai pendek peserta yang layak untuk hadir ke sesi penilaian
 10. Penganjur tidak bertanggungjawab ke atas sebarang insiden, kesesakan rangkaian internet, masalah kesihatan, kehilangan, kerosakan dan kerugian yang dialami semasa menyertai program
 11. Keputusan penilaian panel juri adalah muktamad dan sebarang bantahan tidak akan dilayan
kriteria_penilaian